سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارزیابی عملکرد
استارتاپ
ارزیابی کارکنان در سازمان ها عمدتا بر اساس معیارهای تعیین شده توسط منابع انسانی صورت می گیرد اما در مواردی از این دست دیدگاه مدیران هم نقش دارند. این دیدگاه ها عمدتا بر اساس مقایسه کارکنان با هم یا میزان پیشرفت ...
توسط
تومان
question