سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حقوق اجتماعی
834×437 (25)
همواره بر سر برتری زنان و مردان بحث‌هایی وجود داشته است. مدافعان حقوق زنان می گویند زنان در برخی امور خصوصاً در توانایی‌های مدیریتی دست کم گرفته شده‌اند. تحقیقات نشان می دهد زنان در وظایف رهبری نه تنها ضعیف‌تر از ...
توسط
تومان
question