سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمایی کارآفرینی
d9e75e66-715a-49d3-8205-0f2d3934c10c
آیا نظام آموزشی کارآفرینان امروز را به ابزارها و دانش و تجربه‌ی مورد نیاز مجهز می‌کند؟ به‌جز آموزش، به چه موارد دیگری برای موفقیت نیاز داریم؟ همراه‌با پیشرفت صنایع، دانش پایه و آموزش کاربردی که به گروه بعدی متخصصان جوان ...
توسط
تومان
question